Вработи се

Поради проширување на тимот, конфекцијата на фирмата ЈОСИБА - ПРОТЕКТ од Скопје има отворени 7 работни места за амбициозни кандидати/ки на неопределено време за следните работни позиции:
 
КРОЈАЧИ (2 Позиции) - со или без работно искуство
ШИВАЧКА (5 Позиции) - со работно искуство (права машина, двоигловка)
 

Квалификации:

 • Средна стручна подготовка
 • Kомуникациски и социјални вештини

Основни задолженија и одговорности за кројач:

 • Прием на налог
 • Подготовкa за кроење на налог
 • Управување со мотор за кроење

Основни задолженија и одговорности за шивачка:

 • Употреба на права машина
 • Употреба на машина двоигловка

Очекувани способности и вештини:

 • Организирање и контрола на работата
 • Пополнување техничка документација, како и водење на основна евиденција на истата
 • Грижа за исправност на опремата и машините
 • Извршување на работата според правила и прописи утврдени со закон за безбедност при работа, како и заштита на здравјето при работа

  Работно време од 07.30 до 15.30
   
  Вашата апликација испратете ја на mail: info@josiba.mk или на телефон 02 2614 -151.
   
  Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор.
   
 Зачлени се за newsletter